O Kancelarii

Witamy Państwa na stronie Kancelarii Adwokackiej Adwokata Roberta Trzaskowskiego z siedzibą w Łodzi, będącej kancelarią świadczącą usługi prawne dla klientów korporacyjnych i osób prywatnych na terenie całej Polski.

Pomoc prawna udzielana jest w formie porad, opinii prawnych, sporządzania projektów i negocjacji umów, prowadzenia stałej obsługi przedsiębiorców, przygotowywania pism procesowych, reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami państwowymi, urzędami i innymi instytucjami we wszelkich prowadzonych przed nimi postępowaniach.

Wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej na etapie przedsądowym i sądowym oraz w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych sprawia, że Kancelaria zapewnia najwyższy poziom świadczonych usług, gwarantujący satysfakcję jej klientów. Doradzając w konkretnych sprawach, zawsze bierzemy pod uwagę status podmiotu, który potrzebuje pomocy prawnej, uwarunkowania wynikające z powszechnie obowiązującego prawa, ale również te o charakterze ekonomicznym. Podchodząc do każdego klienta indywidualnie, staramy się rozeznać jego zapotrzebowanie i cele, które chce osiągnąć, aby dostosować do nich proponowane rozwiązana, bazując w tym zakresie na naszej wiedzy i bogatym doświadczeniu. Odpowiedzi na problemy prawne formułujemy w ten sposób, aby były one dla klienta czytelne i zrozumiałe.

Usługi prawne świadczone w ramach Kancelarii Adwokackiej Adwokata Roberta Trzaskowskiego opierają się na kliku filarach:

  • » Profesjonalizm
  • » Rzetelność
  • » Kreatywność
  • » Pierwszeństwo interesów klienta
  • » Indywidualne podejście

Za cel stawiamy sobie świadczenie usług prawniczych w sposób kompleksowy, zgodnie z mottem value for money. Otrzymane porady prawne lub inna udzielona pomoc prawna ma stanowić realną wartość dla klienta, istotny atut w kontaktach handlowych z kontrahentami lub pozwolić na uzyskanie najbardziej korzystnego wyniku w ramach postępowań sądowych i pozasądowych z jego udziałem. Oznacza to także, iż działamy w oparciu o regułę success fee, przy zachowaniu zasad etyki adwokackiej.

Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi kancelariami adwokatów i radców prawnych z całej Polski, jak również kancelariami notarialnymi, komorniczymi, oraz biurami detektywistycznymi.

Doradztwo prawne i obsługa klientów odbywa się w języku polskim i w języku angielskim (english version of the site).

Założycielem Kancelarii jest adwokat Robert Trzaskowski, wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi.