Adwokat Anna Reterska-Trzaskowska

Ukończyłam prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowe Studium Prawnej Obsługi Przedsiębiorców.

W trakcie studiów pełniłam funkcje w zarządach kół naukowych (Koło Naukowe Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego) oraz współorganizowałam konferencje i debaty naukowe. Odbyłam szkolenie w prestiżowej Polskiej Szkole Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach. Brałam udział w projekcie „Znam swoje prawa” – programie edukacji prawniczej dla uczniów szkół średnich. Jestem współautorką publikacji „Znam swoje prawa – Edycja II”.

W 2013 roku podjęłam studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które kontynuuje do dnia dzisiejszego. Pracę doktorską przygotowuję w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego.

W toku aplikacji rozwijałam swoje kompetencje w renomowanych Kancelariach Adwokackich w Łodzi, gdzie miałam możliwość samodzielnego prowadzenia spraw cywilnych, karnych, jak i gospodarczych.

Biegle władam językiem angielskim, natomiast językiem francuskim posługuję się w stopniu komunikatywnym.