Specjalizacja

Kancelaria adwokat Anny Reterskiej-Trzaskowskiej zajmuje się przede wszystkim pomocą indywidualnym osobom w ich problemach prawnych w dziedzinach takich jak prawo karne, prawo cywilne i prawo rodzinne. Adwokat Anna Reterska-Trzaskowska zajmuje się obroną osób mających status podejrzanego lub oskarżonego w postępowaniu karnym, jak również zabezpieczeniem interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem. Do zakresu działalności Kancelarii należą także sprawy alimentacyjne, sprawy o podział majątku, czy też sprawy o kontakty z dziećmi. Indywidualne osoby mogą również szukać pomocy Kancelarii w sprawach odszkodowawczych i innych o charakterze cywilnym.