Cennik

header_rob_prices

Ceny świadczonych usług ustalane są indywidualnie i zależą od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz przewidywanego nakładu pracy. Wyznacznik wynagrodzenia w sprawach sądowych stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28.09.2002r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1348), jednakże i w tym przypadku stawki są indywidualnie negocjowane.