Klienci indywidualni

header_rob_ind

Kancelaria prowadzi sprawy klientów indywidualnych podejmując się następujących rodzajów spraw:

ikona_waga

Prawo karne

 • obrona podejrzanych i oskarżonych oraz reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych
 • obrona obwinionych oraz reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach wykroczeniowych
 • reprezentowanie osadzonych w sprawach związanych z pobytem w zakładzie karnym, przepustkami, przedterminowym zwolnieniem, dozorem elektronicznym
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia
 • sporządzanie apelacji i kasacji
 • odszkodowanie za niesłuszne skazanie

ikona_waga

Prawo cywilne

 • sprawy odszkodowawcze
 • błędy medyczne
 • wypadki komunikacyjne
 • wypadki przy pracy
 • ochrona dóbr osobistych

ikona_waga

Sprawy konsumenckie

 • postępowanie reklamacyjne
 • niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

ikona_waga

Prawo autorskie

Prawo spadkowe

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku

ikona_waga

Sprawy procesu budowlanego

 • Sporządzanie umów
 • reprezentowanie inwestorów, wykonawców i podwykonawców w postępowaniach sądowych

ikona_waga

Prawo rodzinne

 • sprawy o zasądzenie i podwyższenie lub obniżenie alimentów
 • sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • kontakty z dzieckiem
 • sprawy o przysposobienie
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie i o uchylenie ubezwłasnowolnienia

ikona_waga

Prawo administracyjne

 • pozwolenie na budowę
 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym
 • reprezentowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz przed NSA
 • skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

ikona_waga

Mediacje

Postępowanie cywilne

 • sporządzanie pozwów i reprezentowanie w sprawach o zapłatę w postępowaniu nakazowym, upominawczym, zwyczajnym
 • sporządzanie apelacji i skarg kasacyjnych

ikona_waga

Postępowanie egzekucyjne

 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
 • reprezentowanie dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
 • powództwa przeciwegzekucyjne
 • skargi na czynności komornika