Klienci korporacyjni

header_rob_corp

We współpracy z Kancelarią Adwokata Roberta Trzaskowskiego pomagamy spółkom oraz indywidualnym przedsiębiorcom w wyborze oraz przygotowaniu optymalnej struktury prawnej i podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej. Zajmujemy się stałą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym od strony korporacyjnej, przygotowywania wewnętrznych aktów prawnych i procedur działania, jak również reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

 

Zakres spraw, którymi zajmuje się Kancelaria dla klientów korporacyjnych obejmuje między innymi:
 

ikona_waga

Sprawy gospodarcze

 • Sporządzanie umów spółek i ich rejestracja,
 • przekształcanie spółek prawa handlowego, łączenia i podziały,
 • przygotowywanie dokumentacji na posiedzenia organów spółek, w tym projektów uchwał, zaskarżanie uchwał organów spółek,
 • sporządzanie i opiniowanie kontraktów handlowych i umów o współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
 • postępowanie rejestrowe przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze,

ikona_waga

Sprawy karnoskarbowe

 • Etap postępowania przygotowawczego
 • Korzystanie z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialnosci
 • Etap sądowy

ikona_waga

Sprawy cywilne

 • windykacja należności handlowych,
 • pozwy o zapłatę
 • środki zaskarżenia: apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne

ikona_waga

Sprawy z zakresu prawa budowlanego

 • uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • uzyskiwanie pozwolenia na budowę
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • uchylanie decyzji o nakazie rozbiórki
 • odwołania od decyzji organów administracyjno-budowlanych

ikona_waga

Sprawy administracyjne i sądowoadministracyjne

 • Odwołania od decyzji administracyjnych
 • Skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych
 • Skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

ikona_waga

Sprawy z zakresu nieruchomości

 • stan prawny nieruchomości
 • roszczenia petytoryjne
 • roszczenia posesoryjne

ikona_waga

Ochrona danych osobowych

 • Powoływanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Wywiązywanie się z obowiązków wobec GIODO

ikona_waga

Prawo przewozowe

 • szkody transportowe
 • opóźnienia w przewozie
 • czas pracy kierowców
 • obsługa prawna przewoźników i spedytorów