Sprawy pro bono

header_rob_probono

Kancelaria świadczy sądową i pozasądową pomoc prawną z urzędu dla osób najbiedniejszych i spełniających kryteria przewidziane ustawą. Ponadto, jeżeli sprawa z uwagi na jej możliwy zakres oddziaływania, znaczenie społeczne i wpływ na system prawa zostanie uznana za szczególnie ważną, Kancelaria podejmie się prowadzenia sprawy nieodpłatnie lub za symboliczne honorarium.